PlejeboligerSøster Sophies Minde

Søster Sophies Minde

Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg

Fakta om Boligerne

Antal boliger: 23
Størrelse: 30 m2 
Etager: 2 etager 
Elevator: Ja

Kontakt

Telefon: 38 38 46 00 
Telefax: 38 38 46 01 
E-mail: hmmo@diakonissen.dk 

Kontaktpersoner

Forstander: 3838 4600
Souschef: 3838 4612
Plejeafdeling stuen: 3838 4619
Plejeafdeling 1.sal: 3838 4629

Søster Sophies Minde er en selvejende institution under Den Danske Diakonissestiftelse 
med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

Kort om Søster Sophies Minde

Hjemmet blev oprindelig bygget i 1954 som hjem for ældre søstre og bygger på et folkekirkeligt grundlag. I dag danner Søster Sophies Minde rammen om plejehjemspladser og lejligheder med servicering med personlig pleje og praktisk bistand for ældre borgere i Frederiksberg Kommune.

Søster Sophies Minde har stadig præg af at være et hjem med fællesskab og traditioner. Søster Sophie Zartmann var en af Diakonissestiftelsens forstanderinder (1891-1914), og institutionen er et værdigt minde over hendes store arbejde.

Værdier/Værdigrundlag 

Søster Sophies Minde er del af Den danske Diakonissestiftelse, som arbejder på et folkekirkeligt grundlag. Dette indebærer, at det er de kristne værdier, som er fundamentet for al virke på Søster Sophies Minde. I praksis betyder det, at medarbejderne forventes at møde beboere, pårørende og samarbejdspartnere med omsorg, forståelse og respekt.

Der er ikke noget krav om, at beboere og ansatte skal bekende sig til den kristne tro. Der forventes dog, at man er loyal over for Diakonissestiftelsens værdigrundlag.

Boligerne

Området

Søster Sophies Minde er placeret i den nordlige ende af Diakonissestiftelsens park, tæt på offentlige transportmidler og med gode og varierede indkøbsmuligheder i nærheden. Beboere og pårørende er velkomne til at benytte Diakonissestiftelsens have og øvrige tilbud og faciliteter, herunder Emmauskirken og Café KRAM.

Huset

Søster Sophies Minde er en rødstensbygning med godt indeklima. Bygningen vender ud mod Søndre Fasanvej og mod Diakonissestiftelsens park. Der er adgang til huset både fra gaden og fra parken. Der er elevatorer i bygningen.

Boligerne 

Plejeboligerne på Søster Sophies Minde består af fem mindre toværelses boliger og 18 etværelses boliger. 11 boliger er beliggende i stueetagen og 12 boliger på 1. sal. Boligerne blev renoveret i 1998.

I alle boligerne er der:

  • Køleskab med mindre frostboks
  • Lille køkkenskab med hylde
  • Plejeseng
  • Garderobeskab med hylder
  • Medicinskab

Der er fælles køkken / spisestue på hver etage.

TV/Radio/Internet 

  • Antennestik (hybridnet) og telefonstik
  • Mulighed for at høre gudstjeneste på stuen ved direkte højttaler

Derudover er der fælles opholdsstue med TV.

Beboere, der ønsker det, kan for egen regning få etableret internetadgang i sin bolig

Aktiviteter

Beboerne på Søster Sophies Minde kan deltage i følgende aktiviteter:

Gymnastik, vedligeholdstræning og terapi 

Beboerne tilbydes gymnastik, vedligeholdstræning og terapi i forhold til både fysiske og daglige færdigheder. Aktiviteterne foregår enten i beboerens bolig eller i træningslokalet under vejledning af terapeuter og personale.

Aktivitetsgrupper

Beboerne kan deltage i forskellige aktivitetsgrupper sammen med personalet. Det kan f.eks. være litteratur/studiegruppe, håndarbejdsgruppe, avislæsningsgruppe, gå tur gruppe m.m.

Gudstjeneste og bibelfortællinger

Hver måned holder den tilknyttede præst en nadvergudstjeneste og en bibelfortællereftermiddag. Begge dele foregår i den store fælles dagligstue. Præsten besøger gerne de beboere, som ikke har kræfter til at bevæge sig til dagligstuen.

Søndagens højmesse og de daglige andagter i Emmauskirken (Diakonissestiftelsens kirke) transmitteres via det interne højtalersystem til boligerne på Søster Sophies Minde.

Kaffebord

En eftermiddag om måneden er der kaffebord for beboerne i den store dagligstue. Foruden kaffe og kage består programmet af orientering fra forstanderen, forskellige former for underholdning samt fællessang.

Udflugter og ferieophold

Beboerne kan deltage i busudflugter på de forskellige årstider f.eks. sommerudflugt. Turenes indhold og længde afpasses efter beboernes kræfter.

Om sommeren arrangeres der ferieophold i Gilleleje for de af beboere, som har kræfter til at tage af sted. 

Udgifter i forbindelse med udflugter og ferieophold dækkes til dels af Søster Sophies Minde og dels af beboerne.

Særlige arrangementer

I samarbejde med frivillige hjælpere arrangeres der høstfest og julestue, hvor både beboere og pårørende kan deltage.

Specialer

Søster Sophies Minde ser det som sin opgave at kunne yde optimal omsorg, pleje og praktisk bistand til beboerne og at indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med pårørende.

Herudover ønsker vi at kunne tilbyde særlig kompetence i forhold beboere med demens, med geriatriske lidelser samt beboere med særlige behov for lindring i forbindelse med livets afslutning.

Tilsynsrapporter

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.