PlejeboligerSøndervang

Søndervang

Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg

Fakta om Boligerne

Antal boliger: 64 + 1 ægteparbolig
Størrelse: 65 m2 
Etager: 6 etager 
Elevator: Ja

Kontakt

Telefon: 38 87 32 16 
Telefax: 38 87 99 16 
E-mail: sdr.vang@frederiksberg.dk

Formål

 • Bolig og daglig hjælp til borgere bosat i kommunen
 • At være plejehjem for pensionister som behøver tilsyn i et sådant omfang, at de ikke på betryggende måde kan klare sig i egen bolig
 • At være hjemsted for pensionister i beskyttede boliger/plejeboliger
 • At give den bedst mulige pleje og behandling
 • At tilbyde en aktiv, indholdsrig og tryg tilværelse 

Mål

I et aktivt, trygt og rummeligt miljø med respekt for det enkelte menneske støttes beboeren til at bruge sine ressourcer aktivt og derigennem have indflydelse på indholdet i sin dagligdag.

Søndervangs mål er at skabe et aktivt, trygt og rummeligt arbejdsmiljø, hvor medarbejderen bruger og udvikler sine faglige og menneskelige kvalifikationer målrettet, og hvor der lægges vægt på indflydelse, samarbejde og ansvar.

Vision

At Søndervang i et 10-årigt perspektiv sætter fokus på hverdagen, således at beboere og pårørende altid kan have en forventning om at personalet, med udgangspunkt i Søndervangs værdier, har de nyeste kompetencer mht. at kunne tilbyde beboerne en dagligdag, som er individuelt tilpasset mht. pleje/behandling.

Værdier

Omsorg
Omsorgen for hinanden skal være bærende og overordnet, fordi vi mener at vi derigennem opnår tilstrækkelig med tryghed til, at kunne udfolde os fagligt og menneskeligt til glæde for os selv, beboere og pårørende. Trygheden er forudsætningen for, at kunne opleve sig selv som et frit, selvstændigt og engageret menneske.

Vi lægger vægt på nærvær og tilstedeværelse, fordi vi derigennem som hjem og arbejdsplads ønsker os selv, beboere og pårørende omgivet af en atmosfære af omsorg for hinanden.

Fællesskab

 • Vi ønsker fælles holdninger, fordi det giver bedre kommunikation, forståelse og samarbejde.
 • Det menneskelige samspil er forudsætningen for gode beslutninger.
 • Vi prioriterer samarbejde og brug af hinandens erfaringer, fordi vi også sætter pris på forskelligheden som inspirator

Individualitet
Vi lægger vægt på åbenhed i forhold til at kunne modtage kritik, fordi vi tror, at vi ved at kunne gøre brug af hinandens erfaringer bliver bedre til at gøre tingene.

Vi sætter pris på at personale, beboere og pårørende udtrykker deres forskelligheder. Det er væsentligt i forhold til om man er aktiv og deltagende. 

Boligerne

Den enkelte bolig består af gang, bad/toilet og stue med fransk altan. Stuerne er ca. 14 kvadratmeter. Badeværelsernes størrelse varierer.

På afdelingerne findes opholdsstue/dagligstue med TV og radio. Der er desuden en spisestuesektion med åbent køkken.

Institutionen indeholder faciliteter som frisør, kiosk, café, fodpleje, fysioterapi, ergoterapi og køkken med fælles spisestue. Der er en stor have i institutionen.

Hjemmeboende pensionister kan spise middagsmad på plejehjemmet alle ugens dage. Det anbefales at kontakte plejehjemmet inden det første besøg. 

Aktiviteter

Søndervang henvender sig til borgere som sigter på det gode liv med stor rummelighed og plads til alle.

Vi prioriterer

 • hverdagen
 • lækker mad fra eget køkken
 • bevægelse af sind og krop
 • cafeliv
 • aktivitet og liv
 • den gode stemning
 • det faglige

Specialer

Tilsynsrapporter

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.