PlejeboligerØstervang

Østervang

Østervang, Godthåbsvej 83, 2000 Frederiksberg

Østervang, Godthåbsvej 83, 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune har midlertidigt forbudt besøg på plejecentre, aflastningspladser, Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering samt lignende institutioner og bosteder. Forbuddet er trådt i kraft. Det sker på baggrund af nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Besøg på disse steder kan dog ske i helt særlige tilfælde, men kun efter forudgående aftale med ledelsen på stedet.

Østervangs  Cafe og Aktivitetscenter er fortsat lukkede, og foreløbig til og med den 13.april 2020.
Der vil i samme periode også være lukket for rundvisninger.
 

Fakta om Boligerne

Antal boliger 118 + 6 ægteparboliger 
Størrelse 71 - 100 m² 
Etager stuen til 6. sal 
Elevator Ja

Kontakt

Telefon 3821 3500
Fax: 3821 3589
E-mail: oestervang@frederiksberg.dk

Plejeboligerne Østervang drives af Frederiksberg Kommune.

Aktivitetscenter

Plejeboligerne Østervang ligger i de dejligste grønne omgivelser med egen gårdhave og café på Frederiksberg.

Derudover har vi fysio-/ergoterapi, værestedet Solsikken samt Aktivitetscenter for hjemmeboende pensionister.

Rundvisning hver torsdag

Om torsdagen har vi rundvisning på Østervang. Her vil du kunne se fysio- og ergoterapien samt fællesarealer såsom Café, Festsal, dagligstuer og spisestuer.
Det vil kun være muligt at fremvise en bolig, hvis der er én ledig.

Tilmelding er nødvendig og skal ske på hverdage kl. 9.00 –14.00 på telefonnummer 3821 3504..
 

Østervangs Cafe har åbent

Hverdage: 11.00 - 18.00
Lørdag, søndag og helligdage: kl. 11.00 - 16.00

Caféen tilbyder:

  • Kaffe, te og kage
  • Øl, vin og vand
  • Et varmt måltid
  • Smørrebrød
  • og meget andet

Søger du job?

Alle ledige stillinger bliver annonceret på Frederiksberg Kommunes hjemmeside: Job og Karriere, men du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning: Send en uopfordret ansøgning

Værdier/Værdigrundlag

Østervangs vision: Sammen skaber vi et trygt hjem og en sund arbejdsplads

Boligerne   

Området

Østervang ligger på hjørnet af Godthåbsvej og Tesdorphsvej ved Frederiksberg Hospital i gåafstand fra Grøndal Station og buslinjerne 2A og 4A.

Ved Østervangs hovedindgang er der tidsbegrænset parkeringsmulighed ( 2 timers zone), men der kan også parkeres på Tesdorphsvej, hvor der ikke er tidsbegrænsning.

Husets historie – kort fortalt

17/11-1923 bliver Frederiksberg Alderdomshjem indviet. Charles Christensen og Gundlach Petersen er arkitekterne bag byggeriet med Arkitekt Henning Møller som ”Konduktør”. Der er plads til 137 ”Alumner”.

Anden del af Aldersdomshjemmet, Østfløjen, bliver bygget i 1953. I den forbindelse bliver hjemmet delt op i en rask- og en sygeafdeling. Efter forskellige ombygninger er der nu plads til 166 beboere.

I oktober 1966 bliver Østervang godkendt af Socialministeriet som plejehjem og samme måned bliver der bevilget penge af kommunalbestyrelsen til en ny tilbygning.

Sydfløjen åbner i 1969. Antallet af beboere er nu op på 225.

I 1971 påbegyndtes en omfattende modernisering, som fortsætter frem til 1977.

Ombygningen til ”Plejeboligerne Østervang” påbegyndes i juni 1995.

I juni 1996 holdes der Rejsegilde på Cafébygningen, og Østfløjen og Cafeen bliver indviet i september.

Vestfløjen indvies den 5. november 1997. Der er nu plads til 130 beboere og 30 daghjemsgæster dagligt i det nye dagcenter- og hjem, ”Aktivitetscentret”.

Boligerne

Boligerne har et bruttoareal på 71,4 og 75,9 m2 (incl. fællesarealer). 

Ægteparboligerne er 2 værelses og har et bruttoareal på 100,9 m2 (incl. fællesarealer). 

Alle boligerne har køleskab og aflåst medicinskab og eget bad og to

Når du vælger de møbler du vil tage med, så husk yndlingsstolen, små lamper og borde og ekstra stole eller sofa. Det skaber hygge, og så kan familie og venner sidde bekvemt, når de kommer på besøg.

Gardiner og sengetæppe skal du selv medbringe.

TV/Radio/Internet

Der er både telefon- og fjernsynsstik i boligerne. Du skal selv sørge for flytning af telefon og betale flytning, installation og abonnement. TV- og radiolicens betales ligeledes af dig selv.

Der er fælles opholdsstuer, hvor du kan spise, se fjernsyn og høre radio eller have det rart sammen med naboerne.

Ved indflytning på Østervang

Det er vigtigt at få minderne med i form af personlige ting som f.eks. fotoalbum, kendte bøger, billeder og små figurer m.m.

Østervang stiller seng til rådighed. En seng, der kan indstilles til forskellige højder, så personalet kan hjælpe dig uden gener.

Møbleringen af boligen er en balance mellem personlig indretning og arbejdsmiljøkrav for det personale, der skal hjælpe dig.

Derfor beder vi dig respektere anvendelsen af loftliften, hvis du har behov for hjælp til at blive løftet samt nødvendig plads og god belægning på gulvet ved anvendelse af kørestol eller lignende ganghjælpemidler.

Du vil få udleveret en velkomstbrochure som fortæller om Østervang, og hvilket personale du vil få kontakt med dagligdagen, og hvornår du første gang fil få en samtale om hvad du har brug for og hvad hver enkelt personale kan tilbyde.

Du er meget velkommen til at have en pårørende med til samtalerne.

Plejeboligerne Østervang adskiller sig fra din tidligere bolig ved at der er personale tilstede i alle døgnets timer i lighed med Frederiksberg Kommunes øvrige plejeboliger/-hjem.

Aktiviteter 

På Østervang betragter vi alt det, der foregår hele døgnet som aktiviteter. Her forstår vi måltider, samvær, personlig pleje, frisør, fodpleje, træning m.m.

Spisetider

Morgenmad serveres i tidsrummet kl. 8.00 - 10.00
Frokost serveres i tidsrummet kl. 12.00 - 13.00
Eftermiddagskaffe fra kl. 14.30
Aftensmad fra kl. 17.30
Aftenkaffe fra ca. kl. 19.00

Dagligstueaktiviteter

Højtlæsning/avislæsning, film, spil, sang m.m.

Fødselsdag og mærkedage

Disse markeres i afdelingen. Derudover er der mulighed for at låne Festsalen til arrangementer.
Beboerfest: Østervang festligholder de traditionelle, danske højtider. Derudover har vi 2 årlige fester, hvor pårørende er velkomne til at deltage mod betaling.

Caféeftermiddage

Fredag eftermiddag – dog ikke juli-august og december – er der Caféarrangement i Festsalen for alle beboere. Det kan være bankospil, foredrag, musikunderholdning m.m.

Der er gudstjeneste hver 14. dag med præst fra Skt. Markus Kirke.

Østervang Tidende

Vores blad som udkommer en gang om måneden. Redaktionen består af beboere, medarbejdere og frivillig/besøgsven.

Bladet indeholder bl.a. aktivitetskalender, beboernes egne historier, quiz, artikler fra udflugter.

Hent Østervang Tidende nedenfor.

Bus

På Østervang har vi vores egen sponserede bus som bruges til at køre ture til mange forskellige steder. Bussen har været i Køge, Nordsjælland, Stege, på Langelinie, i Dragør, på Amager Strand, Taarbæk Havn, Roskilde og mange andre steder.

Fysio- og ergoterapi

Østervang har sin egen fysio- og ergoterapi. Dette er en del af Trivselscentret, som også omfatter værestedet Solsikken og Aktivitetscentret.

Fysioterapiens lokaler ligger på 1. sal i Vestfløjen.

På hver plejeafdeling er der tilknyttet en fysioterapeut. Denne kommer og hilser på ved indflytningen og fortæller om de træningstilbud der er på afdelingen og i fysioterapien. Der laves desuden en funktionsundersøgelse for at finde frem til den bedste hjælp ved forflytninger, toiletbesøg og lejring der eventuelt kan være behov for i dagligdagen samt for at afdække træningsbehovet og ønsker hos den enkelte.

Specialer 

På Østervang har vi vores egen demenskoordinator.

Tilbud til beboere, med demens eller hukommelsesproblemer, og deres pårørende. Det kan være støtte i dagligdagen eller vejledning omkring demens og hukommelsesproblemer, herunder aktiviteter, plejeplaner, tiltag på Østervang og i Frederiksberg Kommune.

At få demens er lidt som at blive væk fra sig selv og jo større oplevelsen af at miste sin identitet er, jo vigtigere er det med identitetsbevarende pleje og omsorg. Den identitetsbevarende pleje og omsorg ydes ud fra Frederiksberg Kommunes omsorgsværdier, frihed, omsorg og menneskeligt samspil og den enkelte beboers liv og ressourcer.

Målene for arbejdet omkring demens på Østervang er, at:

  • Beboerne med demens har en tryg hverdag med muligheder for at bruge deres ressourcer og komme så tæt på deres tidligere liv som muligt
  • Pårørende får den støtte, vejledning og dialog, de har behov for personalets verdensniveau er opdateret og at handlinger stemmer overens med kendt viden om demens – og at personalet med denne viden er i stand til at give beboerne en tryg og sikker hverdag
  • Besøgsvenner støttes i deres funktion på Østervang, og år den fornødne viden om demens 

Pårørende kan låne film og litteratur om demens på Østervang.

Nyt fra Demenskoordinatoren kan læses i Østervang Tidende.

Tilsynsrapporter

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.

Østervang Tidende, pjecer og vejledninger 

Østervang Tidende

Vores blad 'Østervang Tidende' udkommer en gang om måneden. Redaktionen består af beboere, medarbejdere og frivillig/besøgsven.

Bladet indeholder bl.a. aktivitetskalender, beboernes egne historier, quiz, artikler fra udflugter

Rehabiliteringsenheden Østervang

Her findes oplysninger om formålet ved ophold på en rehabiliteringsenhed, hvem der kan få et ophold, og hvordan man kan få et ophold.

SundKulturPolitik

Sundhed og SundKultur er en nødvendig forudsætning for en velfungerende hverdag på Arbejdspladsen.

Virksomhedsplan

I vores virksomhedsplan kan du læse om vores organisation, profil, vision, mål og det vi har nået.

Velkomstpjece

I vores velkomstpjece kan du finde du finde praktiske oplysninger og sikkert også svar  på mange af de spørgsmål, som dukker op allerede inden du skal flytte til Østervang.

Kultur og Traditioner omkring det at sige Farvel

Få gode råd om det at skulle sige farvel.