PlejeboligerOK-huset Lotte

OK-huset Lotte

Borgmester Fischers Vej 2A, 2000 Frederiksberg

Fakta om Boligerne 

Antal boliger: 60
Størrelse: 40 - 45 m² 
Etager: 5 etager 
Elevator: Ja 

Kontakt

Telefax: 3324 6260
E-mail: lotte@ok-fonden.dk
Hjemmeside: www.okhjemmetlotte.dk

OK-huset Lotte

Velkommen til vort hjem, hvor nærvær, hjertevarme og respekt for det enkelte menneske vægtes højere end noget andet.
Lotte er en selvejende institution, under OK-Fonden, og som har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune.
På Lotte har vi eget køkken hvor der dagligt produceres mad til hele huset. Der lægges vægt på hjemmelavet mad fra bunden, samt brug af årstidens frugt og grønt.

OK-Huset Lotte er opført i 2013-14 og indrettet med boliger på 6 etager, fordelt på 3 afdelinger med 20 beboere på hver afdeling. I stueetagen findes festsal, administration og køkken. På 7. sal har vi en skøn taghave, træningsfaciliteter, frisør, fodpleje og spa.

Den daglige ledelse varetages af en forstander, der varetager sine opgaver under ansvar for bestyrelsen og i overensstemmelse med de beslutninger der træffes af bestyrelsen og Frederiksberg kommune.

Vision og værdier

”Livet skal leves hele livet”

"Vi ønsker at være velkomne"

Vores samarbejdspartnere skal ønske at arbejde sammen med os - og vi med dem.
Alt samarbejde skal være ligeværdigt og baseret på tillid.

"Vi vil levere kvalitet"

Vores indsats og de resultater vi skaber, skal afspejle at kvalitet er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, og ønsker herigennem at forbedre resultatet af vores indsats.

"Vi går ikke i takt"

Hvert enkelt menneske er unikt. Det er derfor vigtigt for os at fokusere på resultatet af den enkeltes indsats. Det er op til den enkelte at vurdere, hvordan opgaven skal løses, så længe indsatsen sker på et højt fagligt niveau, og med respekt for vore medmenneskers ønsker og krav.

"Vi er uhøjtidelige"

Gode resultater skabes bedst, når de udvikles i et uformelt miljø, der er baseret på tillid, evnen og viljen til at lytte til hinanden, og ikke mindst friheden til at se på tingene fra forskellige vinkler. Vi kan lide, at der er højt til loftet.

"Vi synes, at familien er et aktiv"

Vi oplever det som et aktiv at samarbejde med familie og pårørende. Sammen vil vi gøre, hvad der er muligt for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine vaner og traditioner, også selvom rammerne for det forandres.

Geriatri med mangfoldighed

Målgruppen er ældre med aldersrelaterede svækkelser og sygdomme. Udover de basale behov, som skal dækkes, vil disse borgere have andre og individuelle behov. Disse behov vil blive dækket med en høj grad af nærvær, omsorg, og respekt for det enkelte menneske.

Personalet på Lotte arbejder sammen med den enkelte beboer for at der ydes en individuel pleje og omsorg, hvor beboeren oplever at blive værdsat som en person med et langt liv bag sig.

At der gives mulighed for at træffe egne valg og få opfyldt individuelle behov.
At de fysiske og psykiske rammer tilpasses den enkeltes behov, så man kan leve en tryg tilværelse og opleve en værdig afslutning på livet.

Trafikforbindelser 

Tog: Langgades station / Valby station
Bus: Fra Roskildevej – Linie 6A
Bus: Fra Valby Langgade – Linie 26 

Boligerne

Hver bolig består af en stue, badeværelse med toilet og brusebad, Desuden er der et lille tekøkken med køleskab. Seng og loftslampe er fast inventar.

TV/Radio/Internet

I hver bolig er der installeret antennestik til kabel TV, i huslejen er includeret en lille TV-pakke. Ønskes flere kanaler, bedes De selv træffe aftale med You See, hvor der også kan bestilles opkobling til IT, begge dele for egen regning.

Andet 

For yderligere oplysninger se OK-Huset Lottes hjemmeside: www.okhjemmetlotte.dk

Aktiviteter

Beboeren, de pårørende og kontaktpersonen tilrettelægger den daglige pleje, behandling, træning og aktiviteter.

Morgenmad serveres i tidsrummet 7.30 til 10.30 , morgenmaden er buffet og beboerne kan selv vælge hvad de har lyst til at spise.

Middagsmad serveres fra 12.30 til 13.30 , vi spiser varm mad til middag.

Aftensmad serveres fra 17.30 til 18.30, til aften spiser vi smørrebrød, to til tre gange om ugen vil der om aftenen være en lun ret.

Fysioterapi

I træningssalen tilbydes gymnastik, åben træning med blandt andet gang- og balancetræning, individuel træning.

Aktiviteter

Der foregår flere forskellige aktiviteter hver uge. Aktivitetsprogrammet kan ses i vores blad ”Livet på Lotte”. Det kan blandt andet være musik, oplæsning, banko, spil, foredrag og udflugter ud af huset til museum, biograf, teater og lignende.

Specialer

Tilsynsrapporter

I henhold til Lov om Social Service foretager Frederiksberg Kommunes tilsynskonsulent årligt et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at Frederiksbergs Kommunes kvalitetsstandarder overholdes.

Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.

Hent tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2015
Hent Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport 2015

Embedslægens tilsyn 

Embedslægeinstitutionen fører blandt andet tilsyn med dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.

Revisionstilsyn 

Magistraten fører tilsyn med, at kommunens regnskabsføring er forsvarlig, og at regnskabssystemet tilrettelægges, så det opfylder de gældende krav.

Brandtilsyn 

Frederiksberg Brandvæsen gennemfører brandtilsyn for at sikre, at vi overholder alle sikkerhedsreglementer.

Fødevaretilsyn 

Fødevarekontrollen kommer på tilsyn for at kontrollere, at fødevaresikkerheden er i top.