PlejeboligerOK-Centret Prinsesse Benedikte

OK-Centret Prinsesse Benedikte

Sankt Nikolaj Vej 4-6, 1953 Frederiksberg C

Fakta om Boligerne

Antal boliger: 56
Størrelse: 54 - 57 m2 
Etager: 6 etager 
Elevator: Ja 

Kontakt

Telefon: 35 28 01 00
Telefax: 35 28 01 09
E-mail: post@benedikte.dk

OK-Centeret Prinsesse Benedikte er en selvejende institution under OK-Fonden.

Fast plejepersonale

Plejeboligerne har fast tilknyttet personale med en samlet normering på 57 heraf anvendes 53 til pleje og omsorg.

Værdier og normer 

Syn på mennesket:

 • Mennesket er enestående og har værdi i sig selv. Det er aktivt, beslutter, vælger og er ansvarlig for sine handlinger.
 • Mennesket har brug for sociale kontakter og lever i samspil med miljøet.
 • Mennesket udvikler sig hele livet. Det har brug for accept, respekt, positiv opmærksomhed og omsorg.
 • Det har også brug for kvalificeret modspil og udfordring.

Syn på sundhed og sygdom:

 • Mennesket oplever sundhed og sygdom forskelligt. Hvad det ene menneske oplever acceptabelt, uden at livet mister sin værdi, oplever det andet menneske måske som uoverstigelig hindring for livskvalitet.
 • Sygdom kan beskrives ud fra symptomer, men oplevelsen af sundhed kan ikke beskrives som blot fravær af sygdom. Det er nødvendigt at inddrage oplevelsen af livskvalitet for at kunne beskrive, hvad sundhed er for den enkelte.

Målsætning

 • At den enkelte beboer ses som det unikke menneske, det nu en gang er
 • At der vises forståelse for den enkelte beboers normer, værdier, særpræg og behov
 • At der vises respekt for den enkelte beboers selvbestemmelse og værdighed, så den enkelte føler sig respekteret
 • At tilbyde en professionel omsorg og pleje, tilrettelagt ud fra en forebyggende, sammenhængende og helhedsorienteret indsats
 • At den enkelte beboer inddrages i plejen, så at der ydes omsorg, støtte og vejledning, så egenomsorgsprincippet får størst mulig anvendelse
 • At der skabes gode og trygge forhold for den enkelte beboer
 • At der arbejdes for at skabe et godt samarbejde med de pårørende.  

Boligerne

Centret består af 56 plejeboliger fordelt på 6 etager med henholdsvis 5 etager med 10 boliger og 1 etage med 6 boliger. Boligerne er opført som et - rums boliger på mellem 54 - 57 kvadratmeter.

Til hver bolig er der bad og toilet samt et lille amerikansk køkken.

Til hver etage er der en fælles køkkenalrum, i forbindelse hermed er der en stor altan. Centret er omgivet af en stor og dejlig have.

Aktiviteter

Dagligdags gøremål som mange beboere deltager i:

 • Borddækning
 • Hjælp til madlavning, opvask og oprydning
 • Bagning
 • Diverse små indkøb til husholdningen
 • Gåture
 • Samtaler om beboernes tidligere liv

Specialer

OK-Centret Prinsesse Benedikte er forbeholdt, borgere, som er svært demente.

Plejehjemmet er indrettet med mindre boenheder, for at tilgodese de dementes behov for overskuelighed, tæt personalekontakt og tryghed.

Demente beboere er meget ressourcekrævende, og plejehjemmet har derfor en styrket normering.

Tilsynsrapporter

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.