PlejeboligerKong Frederik IX's Hjem

Kong Frederik IX's Hjem

Kirstinedalsvej 11, 2000 Frederiksberg

Fakta om Boligerne

Antal boliger: 58
Størrelse: 25 m2 
Etager: Stuen til 6. sal 
Elevator: Ja

Kontakt

Telefon: 36 46 41 11
Telefax: 36 46 42 11
E-mail: adm@kongfrederikshjem.dk

Kong Frederik IX's Hjem er en selvejende institution under OK-fonden.

Fast plejepersonale

Plejehjemmet har fast tilknyttet personale med relevant faglig baggrund.

Værdier og normer

Kong Frederik IX’s Hjem skal opleves som borgerens hjem, hvor muligheden for at skabe indhold i hverdagen er til stede sammen med høj faglighed.

Hjemmets værdier danner sammen med nøgleordene  RUMMELIGHED, FORANDRING & FREMDRIFT det fundament, vi bygger vores samarbejde og virke på.

Aktiviteter

Der er gymnastikhold 4 gange ugentlig.

Af andre fællesarrangementer kan nævnes tilbud som gudstjeneste, sang, banko, koncerter og daglig avislæsning samt tilbud om små køreture, indkøbsture og andet.

Der gennemføres særarrangementer for interesserede med hygge-/diskussionsgrupper, museumsbesøg m.m.

Hjemmeboende pensionister kan spise middagsmad på plejehjemmet alle ugens dage. Det anbefales at kontakte plejehjemmet inden det første besøg.

Specialer

Der arbejdes målrettet med at tilbyde behovsbestemte aktiviteter til demente.

10 af pladserne på daghjemmet er forbeholdt gæster med særlige behov.

Tilsynsrapporter

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.