PlejeboligerKastanjehaven

Kastanjehaven

Frederiksberg Kommune har midlertidigt forbudt besøg på plejecentre, aflastningspladser, Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering samt lignende institutioner og bosteder. Forbuddet er trådt i kraft. Det sker på baggrund af nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Besøg på disse steder kan dog ske i helt særlige tilfælde, men kun efter forudgående aftale med ledelsen på stedet.

 

Troels-Lunds Vej 25, 2000 Frederiksberg

Fakta om Boligerne

Antal boliger: 60
Størrelse: 68 – 82 m2 
Etager: Stuen til 4. sal 
Elevator: Ja 
Altan: Fælles

Kontakt

Telefon: 38 21 34 34 
Telefax: 38 21 34 39
E-mail: kastanjehaven@frederiksberg.dk

Kastanjehaven er almene plejeboliger, der drives af Frederiksberg Kommune.

At det er en almen plejebolig betyder i praksis, at de ældre bor i deres egen lejlighed med rettigheder og pligter som lejer efter den almene lejelov. Der skal underskrives huslejekontrakt, betales husleje, søges boligydelse etc.

Størrelsen af boligydelsen vil afhænge af den enkelte beboers indkomst, boligens størrelse, huslejens størrelse og til en vis grad af beboerens formue.

De ældre visiteres til personlig pleje og praktisk hjælp mv. i henhold til bestemmelserne i serviceloven. Det vil sige, at der til de almene plejeboliger er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, svarende til den pågældende beboergruppes behov.

Beliggenhed

Kastanjehaven ligger centralt i forhold til offentlige transportmuligheder. Der er kort afstand til Roskildevej buslinje 6A og Peter Bangs Vej buslinje 9A samt Peter Bangs Vej Station. 

Derudover stopper Frederiksbergs servicebus linje 72 på Troels-Lunds Vej.

Parkering

Afgiftsfri almindelig parkering på p-pladser mellem Kastanjehaven og Johannesskolen.

Cykelparkering ved hovedindgang.

Huset 

Kastanjehaven er opført i årene 2012 og 2013 og er tegnet af Cubo-arkitekter / Force4Architects.

Der er tale om en kompakt bygning i gedigent murværk med karnapper og vinduer i skiftende placeringer, der tilfører facaden et levende udtryk.
Huset har fire beboelsesetager med 15 boliger på hver. Hver afdeling er opdelt i to mindre fællesskaber, der har deres eget opholdsrum til forskellige aktiviteter. De to mindre fællesskaber er placeret omkring hele afdelingens fælles spise- og opholdsareal, hvor man også har mulighed for at se tv, lytte til radio etc.

På den måde skabes en frihed til selv at vælge, hvor meget man ønsker at indgå i fællesskabet.

Der forefindes teleslynger i opholdsstuer og festsal.

Indvendigt udmærker huset sig med en stærk rumlig sammenhæng mellem etagerne. De forskudte åbninger giver varierede og lyse fællesarealer med højt til loftet og med mulighed for, at beboerne kan følge med i, hvad der foregår i huset.

Beboelsesetagerne er velorganiserede med fælles altaner mod alle verdenshjørner - en kvalitet, der sammen med de enkelte boligers karnapper og de store vinduer giver et godt udsyn til omgivelserne.

Haven er indrettet med henblik på, at man kan bevæge sig rundt i kørestol og med rollator. Der findes pergolaer med udekøkken, samt en mindre træningssti med forskellig belægning.

Boligerne

Boligerne til enlige har et bruttoareal på 68 m2 og 82 m2 til fortrinsvis ægtepar.

Boligerne er indrettet med et lille anretter køkken, stue, soveværelse med plejeseng, madras og gardiner - rummeligt badeværelse samt mobile skabe til opdeling af lejligheden mellem stue og soveværelse.

Alle boligerne er udstyret med loftlifte i stue/soveværelse/badeværelse samt mobilt nødkaldeanlæg. Du skal selv medbringe møbler, lamper og evt. gardiner. Vi henstiller til, at der ikke medbringes gulvtæpper af hensyn til rengøringen og for at forebygge fald.

TV/Radio/Internet

I boligerne er der indlagt kabel-TV fra YouSee, som inkluderer grundpakken. Hvis der ønskes flere kanaler, betaler den enkelte borger selv differencen direkte til YouSee for en udvidet pakkeløsning.

Der er telefonstik i alle boligerne og mulighed for internetopkobling. Disse udgifter er ligeledes for borgerens egen regning.

Kastanjehavens køkken

Kastanjehaven har sit eget produktionskøkken, hvilket gør at der altid serveres mad af den højeste kvalitet. Maden er frisklavet af gode økologiske råvarer og altid ernæringsmæssig korrekt. Menuerne er udarbejdet ud fra beboerønsker, traditioner og vejledning fra køkkenpersonale.

Kastanjehaven har sit eget kostudvalg, som består af beboere, personale og repræsentanter fra køkkenpersonale. Kostudvalget har indflydelse på det daglige menuvalg, menuer ved specielle arrangementer og højtider.

Kastanjehavens produktionskøkken leverer mad til flere andre ældreinstitutioner i Frederiksberg Kommune.

Lokaleudlejning

Kastanjehaven har 3 dejlige lyse lokaler, som det er muligt at leje til møder, undervisning, festlige lejligheder og andre arrangementer.

Lokalerne udlejes udelukkende til beboere og kommunale institutioner. Lokalerne udlejes fortrinsvist i hverdagene.

Aktiviteter

Kastanjehavens aktivitetsområde tilbyder en bred vifte af tilbud bl.a. spil, kulturelle oplevelser, film, højtlæsning, socialt samvær og ture ud af huset. 

Det vægtes højt både at tilgodese individuelle beboerønsker, såvel som fælles aktiviteter for grupper.

Personalet arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang om at inddrage beboerne i aktiviteterne med de ressourcer, de hver især kan bidrage med. 

Kastanjehaven har egen bus, hvilket giver gode muligheder for mange og anderledes udflugter. 

Aktivitetsområdet administrerer kontakten til Frederiksberg Bibliotek, og kan være behjælpelig med at tage kontakt, og rekvirere materiale ud fra individuelle ønsker.

Mulighed for adgang til PC (internet) på fællesarealer. 

Personale i huset kan, når der er tid til rådighed, være behjælpelig med individuel vejledning og undervisning.

Der udarbejdes en månedsplan for aktiviteter. Denne offentliggøres i Kastanjehavens lokalblad.

Fester og sammenkomster 

Kastanjehaven fejrer de traditionelle danske højtider med bl.a. påskefrokost, julefrokost, oktoberfest og Luciafest. Derudover afholdes en årlig fest for både beboere og pårørende med spisning og underholdning.

Fysisk træning 

Kastanjehaven ønsker at yde en målrettet indsats for at forebygge og udsætte funktionstab, og så vidt muligt genskabe funktions- og aktivitetsniveau efter skader og sygdom.

Beboerne tilbydes både holdtræning med fælles gymnastik og individuel behandling som styrke- og udholdenhedstræning, balance- og konditionstræning samt gang- og trappetræning. 

Fysioterapeuten kommer i huset to gange om ugen.

Tilsynsrapport

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejeboliger. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd, samt i det kommunale ældreråd.

Styrelsen for patientsikkerhed 

Styrelsen for patientsikkerhed fører blandt andet tilsyn med dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder.

Pjecer og vejledning

Kastanjehavens værdigrundlag indeholder fire overordnede værdier, som såvel beboere, personale og pårørende vil kunne genkende i dagligdagen: Faglighed - Ansvarlighed - Respekt og Tillid.

I velkomstpjecen findes uddybende information om Kastanjehaven og praktiske spørgsmål i forbindelse med indflytning. 

I pjecen om Bruger- og pårørenderådet beskrives rådets overordnede opgave, som er at repræsentere samtlige beboeres interesser. 

Pjecerne kan hentes øverst til højre på denne side.