PlejeboligerIngeborggården

Ingeborggården

Troels-Lunds Vej 27-29, 2000 Frederiksberg

Fakta om Boligerne

Antal boliger: 144 / 6 ægteparboliger 
Størrelse:  
Etager: 4 
Elevator: Ja

Kontakt

Telefon: 38 71 37 00
Telefax: 38 71 25 13
E-mail: adm@ingeborggaarden.dk

Ingeborggården er en kommunal institution.

Fast plejepersonale

Plejehjemmet har fast tilknyttet personale med en samlet normering på 154 heraf 113 til pleje og omsorg.

Værdier og normer

  • At skabe og opretholde sådanne livsbetingelser for den enkelte beboer, at denne kan imødese en tilværelse i videst muligt omfang svarende til de individuelle behov i en positiv medmenneskelig atmosfære
  • At tilstræbe det bedst mulige arbejdsmiljø med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle en kvalificeret medarbejderstab til gavn for beboerne

Værdigrundlag

  • Vi arbejder efter selvhjælpsprincippet, men er bevidste om at faglig udvikling er en betingelse for, om en organisation er i stadig udvikling
  • Vi ønsker at yde ægte omsorg, hvor de livskvaliteter borgeren definerer som væsentlige bevares

Boligerne

Enkeltboligerne indeholder entre med en lille køkkenniche, badeværelse og stue på 16 m2. Der er altan til hovedparten af boligerne.

Ægteparboligerne indeholder en stue med amerikansk køkken, soveværelse, entre og badeværelse.

Aktiviteter

  • Køkkenet har åbent fra kl. 7 - 18
  • Frokost serveres i spisestuen eller på afdelingerne kl. 12.00 - 13.30
  • Aftensmad serveres kl. 18.00 - 19.00
  • Aftenkaffe kl. 20.00 med tilbehør

Brunch hver lørdag i afdelingerne.

Eksempler på aktiviteter/tilbud
Hyggestunder på egen afdeling, tid alene med kontaktperson, brugermøder, ophold i haven, gåture i omegnen, madklub, arrangementer i terapien, skovture, fester, brunch, café, ferierejser og gymnastik.

Hjemmeboende pensionister kan spise middagsmad på plejehjemmet alle ugens dage. Det anbefales at kontakte plejehjemmet inden det første besøg

Specialer

Indhold er under udarbejdelse

Tilsynsrapporter

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.