PlejeboligerDr. Anne-Marie centeret

Dronning Anne-Marie centeret

Solbjerg Have 7, 2000 Frederiksberg

Fakta om Boligerne 

Antal boliger: 70 - heraf ægteparboliger 6

Kontakt

Telefon: 35 28 52 00
Telefax: 35 28 52 09
E-mail: 117.kontor@ok-fonden.dk

Dronning Anne-Marie Centret er en selvejende institution under OK-fonden

Værdier og normer

Dronning Anne-Marie Centrets værdier bygger på såvel bio-medicinske, som sygepleje- og sociologiske teorier.

I fokus er teorier om omsorg og egenomsorg med det formål at styrke det enkelte individs egenomsorgskapacitet, samtidig med at personalet ud fra et fagligt skøn støtter og udvikler på områder beboeren/brugeren ikke selv mestrer.

Individets rettigheder og pligter er derfor i centrum, lige som kompetencer på det faglige område, og hovedområderne i omsorgen er menneskeligt samspil, tryghed og frihed.

Boligerne

Plejehjemsboligerne har en størrelse på 24 kvadratmeter. De indeholder entré, bad/toilet, stue og altan eller terrasse. 
De store boliger har en størrelse på ca. 61 kvadratmeter og indeholder entré, toilet/bad, stue med åbent køkken, soveværelse og terrasse.

Aktiviteter

Det er Centrets målsætning, at sikre beboernes ret til at bestemme over egen dagligdag f.eks., hvornår man vil stå op og gå i seng, hvornår, hvor og hvad man vil spise. Beboerne kan benytte ergoterapien, fysioterapien, frisør, fodterapeut, læge og speciallæge efter behov. Beboerne har mulighed for at anvende husets lokaler og øvrige faciliteter efter behov.

Som eksempler på ugentlige aktivitetstilbud kan nævnes: Idræt i Mariendalshallen, klubber for demente beboere, køkkengruppe, bankospil, sangeftermiddag med pianist, spil og erindringsværksted. Som eksempler på månedlige aktiviteter kan nævnes: Skrive, trykke og samle "Solbjerg Have Nyt", månedsture ud af huset, årstidsudflugter, Quiz-arrangementer, filmforevisning og eftermiddage med musik, foredrag, emnediskussioner, lysbilledforedrag m.m.

Hjemmeboende pensionister kan spise middagsmad på plejehjemmet alle ugens dage. Det anbefales at kontakte plejehjemmet inden det første besøg

Specialer

Det er et led i plejehjemmets handlingsplan fra 2002, at der lokalt gennemføres minimum 24 timers formaliseret uddannelse i demens for alt personale.

Der arbejdes på et kvalitetsudviklingsprojekt baseret på indførelse af standarder for pleje- og omsorg for demente beboere. Alle afdelinger deltager i reminiscensprojekter.

Tilsynsrapporter

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.

Hent tilsynsrapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2016 øverst til højre på siden
Hent Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport 2015

Fødevaretilsyn

Se fødevarestyrelsens smiley-rapporter

Gå til Dronning Anne-Marie Centerets side på Tilbudsportalen