PlejeboligerBetaniahjemmet

Betaniahjemmet

Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg

Forstander: Benedikte Korsager
Telefon: 38 86 78 04
Telefax: 38 86 78 42
E-mail: kgp@betaniahjemmet.dk

Betaniahjemmet er en selvejende institution.

Værdier og normer

Betaniahjemmet ejes og drives af Metodistkirken i Danmark. Metodistkirken er en frikirke, og det er den frikirke, der ligner folkekirken mest. Den glæde, der ligger i det kristne budskab, er vores varemærke.

Betaniahjemet kendetegnes således ved, at være et sted, hvor man kommer hinanden ved. Man følger med i hinandens glæder og sorger. Betaniahjemmet er et aktivt hus, der holdes mange fester, man kommer på sommerferie, laver gymnastik, går i Tivoli og teater. Kort sagt her leves livet.

Betaniahjemmet er et plejehjem hvor beboeren tilbydes en selvstændig bolig. Målet er at beboer og personale udviser forståelse for:

  • At man gensidigt bedst bevarer selvrespekt og medansvar ved at være aktiv, medlevende, deltagende og kritisk i forhold til sig selv og andre mennesker
  • At personale arbejder med helhedspleje, som betyder at den fysiske, psykiske, sociale, åndelige og kulturelle omsorg, ses som en helhed
  • At skabe en dagligdag, hvor individuel omsorg, hygge, aktivitet og rengøring udføres i samspil med beboeren af så få personer som muligt

Værdier/Værdigrundlag

K. E. Løgstrups filosofi og teologi om "Mødet" mellem mennesker er grundlæggende for Betaniahjemmets virke. I mødet bliver man gjort medansvarlig for den andens lykke. Beboerne betror således deres lykke i personalets hænder, og det er vores allervigtigste opgave at varetage den. Det er derfor vigtigt at lære hinanden at kende og sætte sig ind i beboernes livshistorie og interesser, så beboerens identitet respekteres og opretholdes i mødet.

Du kan læse mere om Betaniahjemmet på vores hjemmeside.

Boligerne

Området

Plejehjemmet Betaniahjemmet er beliggende på Frederiksberg tæt på Frederiksberg Have (1,5 km.), Frederiksberg Centret (800 m) og andre forretninger. Der er 200 m til offentlig transport (bus) og 800 m til metrostation.

Huset

Bygningen er bygget i 1960, men er renoveret i hhv. 1997, 2000 og 2005. Betaniahjemmet har 60 boliger, fordelt på 4 etager med hver 15 etværelses lejligheder. Første etage er et afsnit for demente beboere med to skærmede opholdsarealer, hvilket opfylder behovet for ro og genkendelse. De tre øvrige etager udgør en stor somatisk afdeling med fælles spise- og opholdsstue med TV og video, og et opholdsareal med hvilestole på hver etage. Her fokuseres på beboernes individuelle ressourcer, og de kan medinddrages i hverdagens rytme, eks. passe blomster, arrangere kaffeborde o.lign. Hjemmet er generelt røgfrit - der må ryges i egen lejlighed.

Boligerne

Boligen består af en entré med indbygget klædeskab, badeværelse, stue, niche med seng og en sydvendt altan.

Man medbringer selv møbler, billeder, gardiner, belysning mv.

Der er telefon- og TV stik i boligen, samt kaldeanlæg, så man altid kan komme i kontakt med personalet.

TV/Radio/Internet

Der er mulighed for at tilmelde sig YouSee

Aktiviteter

Betaniahjemmet er kendt for at være et plejehjem med mange aktiviteter og kreative projekter. Vi holder farverige fester med udklædning og underholdning, og rejser på ferie i Danmark og udlandet. Alt sammen for at give vores beboere en indholdsrig og spændende hverdag.

Fysioterapeuterne sørger for genoptræning med det formål at gøre beboerne så selvhjulpne som muligt. De udfører både individuelle behandlinger og står for fællesgymnastik.

I "Den gamle stue" giver beskæftigelsesvejlederne inspiration til at genoptage tidligere interesser og eventuelt finde nye. Beboerne samles ofte i vores festsal, "Regnbuen", til cafe eftermiddage, banko, foredrag, modeopvisning/tøjsalg, arrangementer i forbindelse med årets højtider m.m.

Faste aktiviteter:

  • Kostrådsmøde
  • Aftencafé
  • Fællesgymnastik
  • Rejser
  • Fester

Projekter

Den svære samtale – om indflytning på plejehjem.

Andet

Vi har en frivillig gruppe på ca. 10 medlemmer, som hver onsdag kører tur med beboere i vores bus. Ligesom de også jævnligt arrangerer fester, loppemarked m.m.

Specialer

Plejehjemmet Betaniahjemmet lægger særlig vægt på omsorg for demensramte, hvilket betyder, at vi har ansat en demenskonsulent, producerer film og afholder undervisning om demens. 

Tilsynsrapporter

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.