PlejeboligerAkaciegården

Akaciegården

Betty Nansens Allé 2A, 2000 Frederiksberg

Kontakt

Hovednummer: 3617 1822
Centerchef: Ulla Lindegaard Hjorth
Telefon: 3619 7727
Mobilnr.: 2898 2127

E-mail: akaciegaarden@frederiksberg.dk
Hjemmeside: www.akaciegarden.dk

Akaciegården

Akaciegården blev første gang opført i 1976, men er i 2016 åbnet fuldstændig nybygget med åbning 1. maj 2016. Vi er en selvejende institution, med 95 almene plejeboliger, egen bestyrelse og med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Bestyrelsen har det overordnede ansvar og den daglige ledelse varetages af forstanderen, i overensstemmelse med de beslutninger bestyrelsen og Frederiksberg Kommune træffer.

Generationernes Hus

Akaciegården er hele tiden i udvikling, for at holde sig á jour i forhold samfundets herunder beboere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartneres forventninger til, hvad et moderne plejehjem skal kunne honorere i dagens Danmark.

Akaciegården har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, og vil i alle sine handlinger følge den politik kommunen ligger op til. Derfor kalder vi ”det nye” Akaciegården for Generationernes Hus, for at afspejle at Kommunen kalder sig Generationernes By. Endvidere ønsker Akaciegården at understøtte kommunens Ældrepolitik og Sundhedspolitik, lige som vi ønsker at danne samskabelse med lokalområdet.

At omsætte dette i praksis betyder at Akaciegården har udarbejdet en forretningsplan for de kommende 6-8 år, som arbejder med disse punkter.

Konkret betyder det, at der ikke må herskes tvivl om, at Akaciegårdens fornemste opgave er at skabe et hjem for 95 plejekrævende beboere, hvori der tilbydes den mest optimale pleje og omsorg for de ældre. At der er trænings- og aktivitetsfaciliteter for beboerne og at de til enhver tid, kan tilbydes den mest optimale ernæring for at kunne bevare sundhed og færdigheder længst muligt. Dette understøtter kommunens sundheds og ældrepolitik.

Derudover ønsker Akaciegården at faciliteterne også kan bruges af lokalsamfundet. Akaciegården ønsker med sine faciliteter også at understøtte at borgere i området kan bruge trænings- og aktivitets faciliteter. Både for egen vindings skyld i form af at kunne træne, men også at kunne købe en sundt og nærende måltid. Vi ønsker at få nærområdet ind i vores hus, også for at skabe et samspil med vores beboere. Vi har et ønske om at beboerne måske kunne få sig en eller nogle besøgsvenner, som gerne ville deltage i husets aktiviteter. Som i samspil vil bruge husets have. Deltage i kulturelle tilbud. Evt. have madtemadage. Børnehaver eller andre som kommer hos os fast. Foreninger som kunne have til huse på Akaciegården og lave samspil med beboerne. Måske Akaciegårdens beboere kunne bidrage med reservebedsteforældre men også aktiviteter på tværs af generationer.

Værdigrundlag

På Akaciegården har vi følgende kerneværdier:

  • Professionalisme viser vi ved at være ansvarlige, ærlige og ved at levere en høj kvalitet,
  • Faglighed betyder at vi til enhver tid råder over faggrupper, der er nødvendige for at løfte opgaver der er og kan komme. Alle personaler forpligtiger sig til at holde sig ajour og arbejde evidensbaseret,
  • Innovation betyder at vi tør løbe en risiko for at skabe plads til nytænkning.

De Almene boliger - DAB

De Almene boliger administreres af DAB. Man skal visiteres til boligerne af Frederiksberg Kommune.  Man bor i egen lejlighed med rettigheder og pligter som lejer efter almenboligloven. Der underskrives huslejekontrakt, betales indskud, husleje, og søges boligydelse osv.

Størrelsen af boligydelsen vil afhænge af den enkelte beboers indkomst, boligens størrelse, huslejens størrelse og til en vis grad af beboerens formue.

De ældre visiteres til personlig pleje og praktisk hjælp mv. efter serviceloven. Det vil sige, at der til de almene plejeboliger er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, svarende til den pågældende beboergruppes behov.

Boligerne

Beliggenhed

Akaciegården Plejeboliger ligger centralt ift. offentlige transportmuligheder. Der er kort afstand til busforbindelser – 9 A og 26 . Frederiksberg kommunes Servicebusser kører til Roskildevej ca. 300 m fra Akaciegården. Endvidere er vi tæt på både Valby Langgade og Ålholm Station. Nærmeste indkøbsmulighed er Domus Vista. 

Parkering

Ved Akaciegården er der 19 afmærkede parkeringspladser, parkeringslicens  skal benyttes og kan afhentes på Akaciegården.  
Der kan endvidere parkeres på henholdsvis Betty Nansens Allé samt på Skellet uden tidsbegrænsning.
Overdækket cykelparkering findes foran bygningerne.

Om boligerne

De 95 boliger er fordelt på 5 etager med 19 unikke boliger på hver etage. De er alle forskellige både i kvadratmeter – men de er næsten samme størrelse. Boligerne kan indrettes som ét eller to-rumsboliger afhængig af hvordan man ønsker boligen. Der er 4 flytbare garderobeskabe, som kan fungere som rumdelere.

Boligerne har alle egen altan. Der er panel, hvor man anbefaler at sengen står, således at beboeren fra sengen kan styre lyset i hele boligen, man herfra kan styre den udvendige solafskærmning samt åbne og lukke en trækrude. Der er rumdækkende lift i alle boliger, så frem det er nødvendigt. Endvidere er der et velindrettet badeværelse samt eget te- køkken. Der er nødkald tilknyttet alle boligerne, og der er nærværs lys til alle boliger, så man kan se i hvilke boliger der er personale. Dette for at skabe tryghed, så man kan se at personalet er her, trods at de er inde bag en lukket dør i en bolig.

Beboerne skal selv medbringe møbler, lamper og evt. gardiner. Gardiner kan dog lejes af huset. 

Fællesarealer

Til alle boliger er der på etagen flere fælles ny og velindrettede daglig- og spisestuer, samt køkken faciliteter. Der er 3 fællesaltaner på hver etage samt flere ”hyggekroge” som bruges til forskellige aktiviteter, men kan benyttes af alle huset beboere.

Der er informationsskærme på alle etager.

Huset forbindes af en fælles træningstrappe som går igennem hele huset, og fører til stueetagen hvor vores fysioterapi, festsal , køkken og administration ligger. Endvidere er der adgang til en dejlig terrasse og  stor lukket haveanlæg, med træningsmuligheder. Den lukkedes have er en sikker oase også for demente beboere. 

Midlertidige pladser

Akaciegården er for borgere, der efter endt hospitalsophold eller efter endt vurderingsophold på Frederiksberg Kommunens Rehabiliteringsenheder er indstillet til plejehjem. Det er Frederiksberg Kommune som visiterer til pladserne. På disse pladser er der ud over plejeseng, en hvilestol, et bord, garderobeskab samt et TV.

Man er velkommen til selv at komme med yderligere for at gøre boligen mere hjemlig. 

TV/radio/internet

I lejlighederne er der indlagt kabel – TV fra YouSee. Der er tilknyttet den store pakke.  Ønsker man at ændre dette, foregår kontakten direkte til YouSee.

Der er telefonstik og mulighed for internetopkobling fra alle lejligheder, men denne ydelse er for borgerens egen regning.

Aktiviteter

Beboeren, pårørende, frivillige og medarbejdere er med til at tilrettelægge de månedlige aktiviteter. Aktiviteterne bliver annonceret i Akaciegårdens månedsblad og lagt på Akaciegårdens egen hjemmeside  

Livstræ

Akaciegården arbejder med vores LIVSTRÆ som er et sammensat ord og står for Livskvalitet og Træning.

Vi arbejder med dette ud fra META-konceptet.  Beboerne er i det omfang det er muligt, selv med til at definere, hvad der for den enkelte er livskvalitet. For at opnå dette, og for at skabe den livskvalitet og træningsmuligheder for beboerne, så gennemgår vi og udarbejder handleplaner tværfagligt på hhv. Medicin, Ernæring, Træning og Aktivitet.

Akaciegården har to terapeuter og to aktivitetsmedarbejdere. Endvidere har vi af og til folk ude fra som supplerer hvad huset selv kan byde på. 

Hver uge tilbydes genoptræningshold, blandet træningshold, balancehold samt daglig fælles gymnastik. 
Derudover tilbydes aktiviteter i form af sang med vores hus pianist, dans,  banko, spil, foredrag, samværsgrupper.  Der arrangeres ture ud af huset såsom shopping, svømmehal, museer eller lignende, hvor der er mulighed for at deltage.

Specialer

Nyt Klassisk Køkken

På Akaciegården har vi høje ambitioner for vores mad, måltider og servering.

Vi ønsker at skabe appetit og madglæde hos vores beboer og gæster,  og tager derfor udgangspunkt i Klassisk kogekunst, følger årstiderne og gør os umage når vi anretter. Maden bliver tilberedt af dygtige fagfolk helt fra bunden. Vi rører for eksempel selv vores mayonnaise, vi koger selv vores marmelade og næsten alt brød er æltet og bagt af vores eget bageri.

Det vigtigste for os er at skabe gode smagsoplevelser, samt at stimulere appetitten ud fra syn, duft og vidunderlig smag.

Køkkenets personale besøger dagligt alle plejeafdelingerne. Personalet vil meget gerne fortælle dig om de forskellige retter, du kan vælge imellem – ligesom de naturligvis også gerne høre din mening om maden.

I vores Café har vi derfor også en fast måde hvorpå, du hurtigt og nemt kan give din mening tilkende omkring maden.
God mad, gode oplevelser – En god hverdag.

Lean

Akaciegården er et Lean-plejehjem. Det betyder at vi hele tiden kigger på vores arbejdsgange, så de bliver så korte som muligt. Det er en proces der hele tiden pågår. Meningen er at den tid der frigives på, at vi laver kortere arbejdsgange, skal skabe værdi for vores beboere.

Det nye Akaciegården er Danmarks første Lean-ombyggede plejehjem. Det betyder, at de forkortede Lean-arbejdsgange vi havde indarbejdet lige ind til byggeriet gik i gang, er indbygget i huset.

Akaciegården er også det første plejehjem i Danmark, som har fået en uniformsrobot. Også for at spare arbejdsgange. Det betyder, at når medarbejderen møder, er der altid en uniform. Den bliver leveret til medarbejderen 17 sekunder efter at medarbejderne har vist sin nøglebrik til robotten. Det betyder også at vi ikke skal bruge tid på lagerhåndtering og at vi ikke mister uniform. Alt i alt en win – win situation.

Tilsynsrapporter

Frederiksberg Kommune fører løbende tilsyn med plejehjem. Formålet er at sikre kvaliteten af de leverede omsorgs- og plejeydelser, herunder at kommunens kvalitetsstandarder overholdes. Efter hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som sendes til høring i bruger- og pårørenderåd samt i det kommunale ældreråd.

2019